On September 24, 2021, Edtech Agency held a tutorial session on how to use ScholAR virtual lab online with the participation of teachers of Physics, Biology, and Chemistry from Lam Dong, Hanoi, Lang Son, Dong Thap… At the experience, the Director of ScholAR has guides to conduct experiments of the subjects in the ScholAR virtual laboratory. The rich, lively, and easy-to-implement experiments have won the hearts of teachers.
LET’S SEE SOME EXPERIMENTS that were conducted during the training session and TEACHERS talk about SCHOLAR.

TRẢI NGHIỆM PHÒNG THÍ NGHIỆM ẢO SCHOLAR cùng các thầy cô đến từ khắp miền đất nước.

Ngày 24.9.2021, Edtech Agency đã tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm ảo ScholAR online với sự tham gia của các thầy cô các bộ môn Vật lý, Sinh học và Hóa học đến từ Lâm Đồng, Hà Nội, Lạng Sơn, Đồng Tháp… Tại buổi trải nghiệm các thầy cô đã được chuyên gia, Giám đốc ScholAR hướng dẫn tiến hành thí nghiệm của các môn học trong phòng thí nghiệm ảo ScholAR. Các thí nghiệm phong phú, sinh động và dễ dàng thực hiện đã chiếm được cảm tình của các thầy cô giáo.

HÃY CÙNG XEM 1 SỐ THÍ NGHIỆM đã được tiến hành trong buổi hướng dẫn và CẢM NHẬN CỦA THẦY CÔ về SCHOLAR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *