Gần 180 tỷ đô la cho edtech toàn cầu năm 2020 dự báo tốc độ tăng trưởng 14,5 – 16,4% năm 2025

2020 vẫn là một năm phát triển với ngành EdTech toàn cầu khi có khoảng 1,7 tỷ học sinh bị gián đoạn việc tới trường do dãn cách xã hội thời Covid-19. EdTech thực sự đã trở thành nhân tố then chốt cho xu hướng giáo dục trực tuyến với sự bùng nổ của nhiều sản phẩm cung cấp bởi các kỳ lân công nghệ.

Ngân sách cho giáo dục đào tạo suy giảm đáng kể do suy thoái kinh tế và dự kiến sẽ tăng lên theo dài hạn. Chi tiêu cho giáo dục đào tạo dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế, đạt 6,6 % GDP toàn cầu năm 2025.

Thị trường EdTech toàn cầu được ước tính vào khoảng 186 tỷ $. Theo dự báo, tới năm 2025, thị trường EdTech toàn cầu có thể đạt 368-406 tỷ $ với tốc độ 14,5%-16,4%/năm, chiếm 5-6% thị trường giáo dục đào tạo.

Mảng K12 chiếm thị trường lớn nhất với 77,2 tỷ $, theo sau bởi mảng đào tạo 54 tỷ $ và B2C 12,1 tỷ $, tuy nhiên B2C lại đạt CAGR cao nhất 25-32%, tiếp đến mảng đào tạo 16-18% và mảng K12 11-12%.

Riêng mảng nhà trẻ là mảng EdTech có độ phủ thị trường và CAGR thấp nhất.

www.edtechagency.net

#EdTechagency

#Edtech Vietnam

#eLearning

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *