EdTech agency & Sunwah Innovations ký hợp tác chiến lược

Về Sunwah Innovations

Sunwah Innovations là sáng kiến mới nhất của Tập đoàn Sunwah thành lập vào năm 1957, có trụ sở tại Hồng Kông, hiện đang hoạt động trong 8 lĩnh vực chính: Hải sản và Thực phẩm, Bất động sản, Dịch vụ Tài chính, Công nghệ Thông tin, Cơ sở Hạ tầng, Giáo dục đào tạo, Truyền thông và Công nghệ Môi trường. Nhằm xây dựng một mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu thông qua các nguồn lực quốc tế sẵn có của Tập đoàn, Sunwah Innovations thực hiện sứ mênh của mình thông qua ba lĩnh vực chính: Cung cấp không gian sáng tạo, cộng tác cho cộng đồng khởi nghiệp; Thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế; Phát triển năng lực khởi nghiệp.

Về Edtech Agency

Edtech Agency với sứ mệnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Edtech nói chung và Edtech Việt Nam nói riêng, chúng tôi luôn nỗ lực tổ chức được những hoạt động gắn kết cộng đồng Edtech Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tương tác, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng Edtech, cùng nhau phát triển. Với network rộng khắp, Edtech Agency đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp Edtech trong nước và quốc tế kết nối với thị trường, hỗ trợ các Edtech Startup kết nối với các nhà đầu tư và ngược lại. Chúng tôi cũng giới thiệu tới các nhà trường, đơn vị đào tạo những giải pháp Edtech tiên tiến trên thế giới
19/8 vừa qua tại sự kiện Công bố Sách trắng & Bảng xếp hạng các sản phẩm Edtech Việt Nam 2023, Edtech Agency & Sunwah Innovations đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược trước sự chứng kiến của các chuyên gia, các đơn vị Edtech, quỹ đầu tư và các đơn vị giáo dục. Hy vọng cái bắt tay giữa hai đơn vị sẽ có thể đa dạng hơn những hỗ trợ dành cho các Edtech startup Việt Nam thời gian tới.

————————-
Về chúng tôi

Sunwah Innovations: https://swinno.com.vn/
Edtech Agency: https://edtechagency.net/