“Sách trắng & Xếp hạng EdTech Việt Nam” qua góc nhìn doanh nghiệp

Cảm ơn Mr.Hải Âu – CEO của #Azota đã nói lên đúng tinh thần của Sách trắng & Xếp hạng Edtech Việt Nam thường niên do Edtech Agency thực hiện.
“Hoạt động xuất bảng Sách trắng và xếp hạng các sản phẩm Edtech Việt Nam của Edtech Agency rất ý nghĩa với các doanh nghiệp Edtech. Nếu được nằm trong bảng xếp hạng Edtech cũng sẽ mang lại những giá trị tinh thần không nhỏ bởi như vậy là những nỗ lực của đội ngũ đã được ghi nhận thông qua những chỉ số minh bạch.
Đây cũng là cơ hội để chúng tôi thấy được bức tranh tổng thể về thị trường và biết được mình đang “đi cùng” những doanh nghiệp nào trên chặng đường đóng góp cho quá trình chuyển đổi số giáo dục. Xa hơn là có thể hợp tác, kết nối thành một hệ sinh thái công nghệ giáo dục Việt Nam góp phần hoàn thiện các sản phẩm phục vụ cộng đồng.”
————————–
👉Đồng hành cùng ách trắng & Xếp hạng EdTech Việt Nam 2023: https://lnkd.in/ggGXDzZJ