THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN “SÁCH TRẮNG & XẾP HẠNG EDTECH VIỆT NAM 2023”

Để mang đến một bản báo cáo hữu ích với các góc nhìn từ thị trường và góc nhìn của các chuyên gia đầu ngành cũng như một bảng xếp hạng minh bạch với các chỉ số đo lường được, hàng năm, Edtech Agency sẽ mời các chuyên gia hàng đầu tham gia Hội đồng cố vấn. Hội đồng sẽ có những phiên làm việc, trao đổi và thống nhất các hạng mục trong Sách trắng & bảng xếp hạng Edtech Việt Nam và đưa ra kết quả cuối cùng.

2023, Edtech Agency đã và đang tiếp tục mời các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nói chung và Edtech nói riêng tham gia vào Hội đồng cố vấn cho Sách trắng & xếp hạng Edtech 2023. Tin rằng với sự tham gia của các chuyên gia dù với tư cách cá nhân hay tổ chức sẽ giúp”Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023” trở thành điểm nhấn của thị trường Công nghệ giáo dục với những thông tin có giá trị mang đến cho các doanh nghiệp Edtech, các nhà trường, đơn vị đào tạo vv.

Cùng chờ đón Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023 dự kiến xuất bản vào tháng 8/2023 do Edtech Agency chủ trì thực hiện.