Thông tin về sự kiện GOING REGIONAL 👇 dành cho EdTech Startups Việt Nam

GOING REGIONAL

EduSpaze – Quỹ đầu tư Edtech hàng đầu Singapore sẽ tổ chức một hội thảo chia sẻ insights về các chiến lược mở rộng thị trường ra khu vực dành cho các EdTech Startup Việt Nam.
📆 27/10/2023
⏰ 9h30 -11h30 VT
📌Virtual – Zoom
Link đăng ký tham gia: https://lnkd.in/dABVbpmz