Truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo trên khắp Thái Lan

Chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để cộng đồng #EDUtechTH chia sẻ và xích lại gần nhau như lúc này. Chúng tôi không thể làm điều đó trực tiếp trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, kết hợp với các đối tác của mình, chúng tôi đang mang EDUtech Thái Lan 2021 đến với bạn. Trong hai ngày, chúng tôi sẽ phát sóng hơn 60 bài thuyết trình và các cuộc tranh luận trực tiếp từ các nhà giáo dục và nhà đổi mới edtech hàng đầu từ khắp Thái Lan. Tham gia từ bất cứ nơi nào bạn đang trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc xem các phiên theo yêu cầu.