ScholAR Virtual Lab believes that at any era, the role of the teacher is irreplaceable. The purpose of ScholAR is to “support teachers” so that teachers can be most effective in the noble work that they are doing every day. The ScholAR Virtual Lab allows teachers to explain the most complex concepts in more simple ways thanks to the power of 3D visualization.
ScholAR includes simulations for Chemistry, Physics, Biology subjects from 6th to 12th grade.

Phòng thí nghiệm ảo ScholAR tin rằng trong bất kỳ thời đại nào vai trò của người giáo viên là không thể thay thế. Mục đích của ScholAR là “tạo điều kiện cho giáo viên” để thầy cô có thể làm việc hiệu quả nhất trong công việc cao quý của mình đang làm hàng ngày. Phòng thí nghiệm ảo ScholAR cho phép giáo viên giải thích các khái niệm phức tạp nhất theo những cách đơn giản hơn nhờ sức mạnh của hình ảnh 3D.

ScholAR bao gồm các mô phỏng cho các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học từ lớp 6 đến lớp 12.

HÃY LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi để tìm hiểu “phòng thí nghiệm ảo ScholAR” và khám phá các tính năng tuyệt vời của ScholAR.

Mr.Tuấn – Quản lý dự án

Điện thoại: 0972.808.858

Email: tuan.pham@edtechagency.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *