Is this the teachers’ problem?

 • Lack of time for all students to have the opportunity to participate in practice?
 • Afraid they might break the practice equipment?
 • Afraid that they might get injured in some chemistry, physics…?
 • Not always have enough materials to conduct experiments?

  ScholAR is an experiential learning platform with the desire to bring the lab and the outside world into the classroom, SCHOLAR CAN SOLVE THE ABOVE THE TEACHERS’ PROBLEM.
  With ScholAR
 • All students can participate in experiencing the most realistic simulation experiments.
 • Students can do the experiments over and over until they understand the lesson
 • No breaks, no one gets hurt
 • Rich simulation of more than 400 complex science concepts in middle and high school

CÁC THẦY CÔ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN GÌ TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH?

Đây có phải là vấn đề của thầy cô?

 • Thiếu thời gian cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực hành?
 • Lo sợ các em có thể làm đổ vỡ dụng cụ thực hành?
 • Lo sợ có thể các em sẽ bị thương trong 1 số thí nghiệm hóa học, vật lý…?
 • Không phải luôn có đủ các nguyên liệu để tiến hành thí nghiệm?…

ScholAR là một nền tảng học tập trải nghiệm với mong muốn đưa phòng thí nghiệm và cả thế giới bên ngoài vào lớp học, SCHOLAR CÓ THỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÊN.

Với ScholAR

 • Tất cả học sinh có thể tham gia trải nghiệm các thí nghiệm mô phỏng chân thực nhất.
 • Học sinh có thể làm đi làm lại các thí nghiệm cho đến khi hiểu bài
 • Không có đổ vỡ, không ai bị thương
 • Mô phỏng phong phú với hơn 400 khái niệm khoa học phức tạp trong chương trình trung học cơ sở và phổ thông

HÃY LIÊN HỆ NGAY với chúng tôi để trải nghiệm “phòng thí nghiệm ảo – ScholAR” và khám phá các tính năng tuyệt vời của ScholAR.

Mr.Tuấn – Quản lý dự án

Điện thoại: 0972.808.858

Email: tuan.pham@edtechagency.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *