Báo cáo tình hình học tập nửa đầu tháng 7/2023

Tuần từ 08 -14/7, cán bộ phụ trách của dự án Tiesea Việt Nam đã tổng kết tình hình học tập gửi đến ban giám hiệu và các thầy cô trong dự án. Đa số các bạn học sinh đã dần quen với việc hàng ngày dành thời gian học tập trên ứng dụng ELSA và các em đang làm rất tốt.

Ban dự án rất vui mừng khi các bạn học sinh đã làm đúng cam kết như ban đầu tham gia dự án và nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt trong số điểm % thể hiện trong dashboard của ứng dụng qua từng tuần. Bên cạnh đó vẫn còn một số bạn chưa tham gia tích cực và đã được các thầy cô bộ môn tiếng Anh đôn đốc, nhắc nhở.

Tiesea Việt Nam hy vọng đây sẽ là một dự án thử nghiệm thành công mang lại kết quả tốt cho các bạn học sinh tham gia để có thể làm cơ sở mở rộng dự án trên các tỉnh thành khác của Việt Nam cũng như tại 4 quốc gia tham gia.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Top 5 học tốt nhất/ lớp (trường) 2 3 Top Từ ngày 08/07 đến ngày 14/07 Lớp 7A 5 dành thời gian học nhiều nhất/ lớp (trường) 2 3 Số lượng học sinh không Trần Văn Quân Vũ Tiến Mạnh Vũ Minh Anh Phan Trang Hoàng Linh Trương Tuấn Nghĩa Nguyễn Thị Yến Nhi Đỗ Thế Hưng Nguyễn Như Quỳnh Thái Bá Dương Trần Văn Quân 1. Nguyán Thị Tùng Chi 2. Dương Thị Yến Nhi 3. Vương Minh Đức Tiến Mạnh 5. Nguyễn Sơn Toàn 6. Nguyễn Gia Huy 5 số giờ'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Top học tốt nhất/ lớ›p (trường) 2 3 Top 4 Từ ngày 08/07 đến ngày 14/07 Lớp 7B 5 dành thời gian học nhiều nhất/ lớp (trường) 3 4 Số lượng học sinh không đủ số‘ giờ Trần Bá Anh Vũ Văn An Lã Thái Dương Nguyễn Hồng Vy Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Thu Hà Vũ Văn An Thị Ánh Nguyệt Trần Thanh Hằng Trần Khánh Hà 1. Nguyễn Thị Thuy 2. Võ Đức Duy 3. Đỗ Quố‘c Bảo .Hoàng Tuyến Cảnh 5.Nguyễn Thị Hương Giang Nguyễn Gia Nhật Phong 5'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *