Về dự án TIESEA

TIESEA là dự án do Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) tài trợ để nghiên cứu và triển khai thí điểm chương trình Công nghệ giáo dục (EdTech) tại Việt Nam Campuchia, Indonesia, Philippine nhằm xác định một mô hình áp dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ giáo dục dựa trên Mức độ sẵn sàng về công nghệ tại 4 quốc gia.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của chương trình thí điểm là kiểm tra tác động của việc áp dụng công nghệ vào trong lớp học. So với một lớp học không có công nghệ tiên tiến, nghiên cứu thí điểm sẽ kiểm tra tác động của việc can thiệp công nghệ dựa trên nền tảng đối với 1) kết quả học tập của học sinh trong việc học tiếng Anh, 2) năng lực của giáo viên để cải thiện môi trường học tập cho học sinh thông qua tích hợp các công cụ công nghệ giáo dục. Dựa trên những kết quả của chương trình thí điểm này, các khuyến nghị sẽ được đưa ra cho Bộ GD&ĐT để nhân rộng trên toàn quốc.

Do phần lớn trong số gần 18 triệu học sinh phổ thông ở Việt Nam học tại các trường ở các khu vực có thu nhập trung bình bên ngoài các thành phố lớn, nơi kết nối Internet không được tối ưu. Các khuyến nghị được đưa ra trên cơ sở bằng chứng rút ra từ thí điểm được tiến hành trong trường học có bối cảnh tương tự

Dự án tập trung vào 4 trọng tâm

Thí điểm tại Việt Nam

Nội dung dự án

Áp dụng công nghệ giáo dục vào lớp học để nâng cao hiệu quả nghe, nói và giáo tiếp bằng tiếng Anh của học sinh

Số lượng trường tham gia

6 trường tại 4 tỉnh thành trên toàn quốc

Số lượng học sinh tham gia

300 học sinh, trong đó có 150 học sinh thực nghiệm & 150 học sinh đối chứng

Thời gian triển khai

Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Trang thiết bị triển khai

Các đối tác triển khai dự án

Báo cáo QUỐC GIA của adb

Sau khi tổ chức hội thảo khu vực và hội thảo quốc gia vào tháng 3/2022, ADB đã công bố báo cáo tóm tắt bao gồm chẩn đoán và phản hồi của từng quốc gia và kế hoạch dự kiến cho các thí điểm.

Chuỗi hội thảo diễn ra thành công với sự tham gia của đại diện chính phủ các nước và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Báo cáo bao gồm 01 bản đầy đủ bằng Tiếng Anh và 01 bản dịch Tiếng Việt (phần liên quan đến Việt Nam).

Bản Tiếng Việt Bản Tiếng Anh

DỰ ÁN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI THANH OAI – BA VÌ – GIO LINH

Các hoạt động của dự án được triển khai một cách đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hệ thống trường học tại các quốc gia, khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục nhằm đạt được những kết quả khả quan nhất. Riêng tại Việt Nam dự án sẽ được triển khai thí điểm tại 3 huyện; Thanh Oai, Ba Vì và Gio Linh

Thành viên của dự án

Đại diện ADB

Đại diện Việt Nam