Công tác chuẩn bị tại các trường thí điểm đang được hoàn tất

Đội ngũ vận hành dự án hiện đang triển khai đồng bộ các hoạt động mua sắm, cài đặt phần cứng, phần mềm, giáo án điện tử đồng thời với công tác tập huấn giáo viên tại các điểm trường.

Trang thiết bị và chương trình thí điểm được lựa chọn để phù hợp với tất cả các đơn vị được thí điểm trên toàn quốc, đầu ra của dự án có liên quan chặt chẽ đến thực hành sư phạm của giáo viên, học tập lấy học sinh làm trung tâm và sử dụng các nguồn tài nguyên số để thúc đẩy phương pháp học tập tự định hướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *