Edtech helps transfer careers, change lives, assist nonstop learning communities, and establish sustainable development societies. Our team has been in the industry for years to witness its immense impacts in Vietnam and other Asian, therefore we embark on a journey to connect and redistribute worldwide edtech resources in order to serve people from all walks of life, companies of different sizes, and countries at different stages of development. We are the first in Vietnam & We serve worldwide.

our vision

  • First and #1 EdTech Agency in Vietnam
  • World leading EdTech Agency in 10 years

OUR MISSION

  • Modernize education resources in Vietnam & likewise countries
  • Facilitate nonstop learning societies as to assist their sustainable development

OUR VALUE

  • Pioneering edtech services
  • Disruptive online business matching technologies

FOUNDING TEAM

NGUYỄN TRÍ HIỂN

CEO & Founder of GETJSC

NGUYỄN HỒNG HẠNH

Former E-learning Project Director & Rights Manager at Alpha Books

EXPERT team

NGUYỄN ĐÌNH NAM

Founder & CEO of IPA Vietnam

ĐỖ NGUYÊN  HƯNG

Trưởng làng Edtech Techfest  2020

NGUYỄN THẠC HOÁT

Trưởng khoa Tài chính – Đầu tư, Học viện chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

PGS. TS TÔN QUANG CƯỜNG

Trưởng khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà nội

TRẦN HÙNG

Founder/CTO – Got It

THOMAS G.GIGLIONE

Senior consultant of IPA Vietnam

THS. CÙ  KIM  LONG

Phó Giám Đốc Trung tâm CNTT, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ĐÀO LAN HƯƠNG

Executive Chairwoman & Founder

Creative Technology Institute TEKY

LÊ TRUNG NGHĨA

Chuyên gia OER, HIệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

QUÁCH NGỌC XUÂN

CTO FUNiX _ Cyber University

TS. HỒ NGỌC VINH

Trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Bộ Lao Động, Thương binh và xã hội.

TS. NGUYỄN HOÀNG CHIẾN

Trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công Thương.

PGS. TS HUỲNH XUÂN HIỆP

Phó Trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. LÊ PHÚ HƯNG

Trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà nội, Bộ Tài nguyên và môi trường.

TS. NGÔ ĐỨC VĨNH

Giám đốc Trung tâm Thông tin –  Thư viện, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội, Bộ Lao Động, Bộ Công Thương.

MANIK SHAMA

Assistant Professor, Department of Computer Science and Applications, DAV University Jalandhar, India

http://scholar.google.co.in/citations?user=J58qevAAAAAJ&hl=en

刘霞

Associate Professor,School of Electrical Engineering and Electronic Information,Xihua University, Chengdu, Sichuan China.

Upload Image...