THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚNG TÔI

EDTECH AGENCY

Edtech giúp chuyển giao nghề nghiệp, thay đổi cuộc sống, hỗ trợ các cộng đồng học tập không ngừng và thiết lập các xã hội phát triển bền vững.

Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc nhiều năm trong ngành và chứng kiến những tác động to lớn của Edtech ở Việt Nam và các nước Châu Á khác, do đó, chúng tôi bắt tay vào hành trình kết nối và phân phối lại các nguồn lực edtech trên toàn thế giới để phục vụ mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, các công ty thuộc các quy mô khác nhau và các quốc gia ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

Edtech Agency là đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam với 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Edtech, E-learning, nội dung số giáo dục và bản quyền. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và phân phối các sản phẩm và công nghệ giáo dục từ thị trường nước ngoài vào Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, đồng thời công bố báo cáo Edtech hàng năm của Việt Nam trong 8 năm qua.

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và chúng tôi kết nối khách hàng toàn cầu.

TẦM NHÌN

Là đơn vị Edtech Agency đầu tiên và số 1 Việt Nam
Là một Edtech Agency hàng đầu thế giới đến năm 2030

SỨ MỆNH

Hiện đại hóa nguồn lực giáo dục tại Việt Nam và các quốc gia khác
Tạo điều kiện cho các xã hội học tập không ngừng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các quốc gia

GIÁ TRỊ

Cung cấp các dịch vụ Edtech tiên phong
Doanh nghiệp trực tuyến đột phá kết hợp với công nghệ

Đội ngũ chúng tôi

MR.nguyễn trí hiển

Đồng trưởng làng Edtech

Founder & CEO của GET jsc.

www.slideshare.net/hiennguyentri

MS.Nguyễn hồng hạnh

Founder & CEO của Edtech Agency

Nguyên giám đốc dự án E-learning &

bản quyền tại Alpha Books

TẦM NHÌN

Là đơn vị Edtech Agency đầu tiên và số 1 Việt Nam
Là một Edtech Agency hàng đầu thế giới đến năm 2030

SỨ MỆNH

Hiện đại hóa nguồn lực giáo dục tại Việt Nam và các quốc gia khác
Tạo điều kiện cho các xã hội học tập không ngừng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho các quốc gia

GIÁ TRỊ

Cung cấp các dịch vụ Edtech tiên phong
Doanh nghiệp trực tuyến đột phá kết hợp với công nghệ

ĐỘi ngũ chúng tôi

MR.NGuyễn trí hiển

Đồng trưởng làng Edtech

Founder & CEO của GET jsc.

www.slideshare.net/hiennguyentri

MS.NGUYỄN HỒNG HẠNH

Founder & CEO của Edtech Agency

Nguyên giám đốc dự án E-learning

& bản quyền tại Alpha Books

Đội ngũ chuyên gia

MR.NGuyễn đình nam

Founder & CEO tại IPA Vietnam

website: https://investvietnam.vn/

MR.NGuyễn thạc hoát

Trưởng Khoa Tài chính và Đầu tư, APD (Học viện Chính sách và Phát triển)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)

MR.Tôn quang cường

Trưởng khoa Công nghệ giáo dục Trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội

(VNU-UED)

MR.CÙ KIM LONG

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

MR.TRẦN HÙNG

Founder/CTO – Got It

MS.DAO LAN HUONG

Executive Chairwoman & Founder

Creative Technology Institute TEKY

MR.LE TRUNG NGHIA 

OER expert

MR.QUACH NGOC XUAN

CTO FUNiX _ Cyber University