Kế hoạch triển khai xếp hạng các sản phẩm EdTech khối K12 2022


Kế thừa ý nghĩa và mục đích của hoạt động Ranking của Làng Công nghệ giáo dục tại TECHFEST 2021 là nhằm tôn vinh các đơn vị có đóng góp cho quá trình chuyển đổi số giáo dục của đất nước cũng như góp phần giới thiệu, kết nối các đơn vị trong nước với các đơn vị quốc tế quan tâm và mong muốn tìm kiếm hợp tác tại Việt Nam, Edtech Agency phối hợp cùng Khoa Công nghệ Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và Cộng đồng Công nghệ Giáo dục sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động ranking theo quý.
Trong quý II 2022, dựa trên các chỉ số về công nghệ, nội dung và giá trị website được xếp hạng theo hệ thống toàn cầu như Searanking, Neipatel và ý kiến các chuyên gia, chúng tôi sẽ tiến hành ranking các sản phẩm edtech phục vụ cho phân khúc K12 trên toàn lãnh thổ Việt Nam do doanh nghiệp Việt phát triển.
Bên cạnh bảng xếp hạng các sản phẩm khối K12, Chúng tôi đồng thời công bố bản báo cáo Edtech khối K12 nhằm giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước có những thông tin bổ ích cho những quyết định hợp tác, phát triển kinh doanh tại Việt Nam.