THE VIRTUAL LAB OF TOMORROW

“MORE THAN 125 SIMULATIONS – COVERING 400+ TOPICS” and GROWING!!

ScholAR is a state-of-the-art virtual lab that brings Scientific Simulations to the learning experience, one experiment at a time. Our immersive and highly interactive content is developed using future-ready technologies, enabling 3D and mixed reality experience.

 • ScholAR is an experiments-based learning platform that aims to bring the laboratory and outside world into the classroom. The goal is to explain complex concepts in science using examples from common daily occurrences.  
 • ScholAR aspires to be the best virtual STEM Lab globally.

We are attempting to bring about a digital transformation in Experiential Learning, by leveraging the best technologies available today. 

OUR FEATURES

Vietnamese language (coming soon)

 

Offline version (coming soon)

 

Localized content

 

Experiments-based learning platform

Insightful 3D interactive simulations

High quality and engaging Virtual Lab

SOME OF OUR BEST EXPERIMENTS

Physics demystified

 

Unraveling the mysteries of Chemistry

 

Biology Lab

Propagation of Sound

 

Vector Addition

 

Magic of a Simple Pendulum

 

CONTENT LIBRARY

Physics

for secondary school

Chemistry

for secondary school

Biology

for secondary school

Physics

for high schools

Chemistry

for high schools

Biology

for high schools

REQUIREMENTS FOR USING

Desktop / Laptop

 

Android

 

NEWS & EVENTS

SCHOLAR WEBINAR

SCHOLAR - HOW TO LOG IN

SCHOLAR - HOW TO USE THE SIMULATIONS

SCHOLAR - THE VIRTUAL LAB OF TOMORROW

FEEDBACKS ON SCHOLAR

tạ thị thu hiền
THCS Tả Thanh Oai

ScholAR rất hữu ích cho các lớp học của tôi. Tôi mong sẽ sớm có bản Tiếng Việt để học sinh có thể dễ dàng sử dụng các mô phỏng hơn. Tôi ấn tượng nhất với mô phỏng về quy tắc của Fleming, giúp tôi minh hoạ nội dung lý thuyết này trong thực tế để học sinh dễ dàng quan sát.

Phạm Quang Việt
THPT Hà Trung

Tôi đã sử dụng ScholAR cho môn Hoá. Ban đầu tôi cần chạy thử các mô phỏng một vài lần trước khi tôi có thể thực hiện các thí nghiệm trên lớp. Tuy nhiên phòng thí nghiệm ảo được thiết kế rất tốt, nhiều góc quan sát và hình ảnh rõ ràng. Học sinh thích được làm các thí nghiệm và sử dụng các mô phỏng này.

Mai thị thu hương
Trường THPT Tuệ Đức

ScholAR rất có ích với bộ môn Sinh Học. Nó giúp học sinh có thể quan sát được các mô, tế bảo hoặc các bộ phận của các sinh vật mà bằng mắt thường không quan sát được. Nó cũng giúp ích cho tôi tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị tài liệu/ học liệu giảng dạy và kết quả học tập/ giảng dạy tốt hơn.

Hoàng Bảo Trung
THPT Trần Cao Vân

Đối với các trường chưa có phòng Thực hành/ Thí nghiệm thì ScholAR là giải pháp tuyệt vời. Học sinh có thể làm thí nghiệm và quan sát các khái niệm khoa học được minh hoạ ngay tại lớp. Mặc dù đường truyền tốt nhưng chúng tôi ủng hộ phiên bản Offline nhiều hơn.

CONTACT US
TUAN PHAM

Email: tuan.pham@edtechagency.net
Phone: (+84) 972.80.88.58

  GET 24/7 SUPPORT WITH OUR TEAM

  PRODUCT MANAGEMENT
  Mr Ravi

  Email: ravi.sharma@escavel.in

  Phone: (+91)965.177.1461

  CTO
  Mr Nguyễn hoàng hà

  Phone: (+84) 098.341.1078

  PROJECT MANAGER
  Tuan pham

  Email: tuan.pham@edtechagency.net

  Phone: (+84) 972.80.88.58

  Our partner in Vietnam

  Edtech Agency is the first and #1 educational technology agency in Vietnam to connect and redistribute worldwide edtech resources.

  With the experience of connecting Edtech resources in the world to Vietnam, Edtech Agency realizes that ScholAR is an effective platform for the teaching and learning of teachers and students in junior high and high school. Therefore, Edtech Agency cooperates with ScholAR to help schools, teachers, and students have the opportunity to access new technology in education to improve teaching and learning efficiency.

  GET IN TOUCH

  Website: http://www.scholarlab.in