Phái đoàn Việt Nam tại trụ sở ADB

Có thể là hình ảnh về 8 người, phòng tin tức và văn bản

Giám đốc EdTech Agency tại trụ sở ADB trong chuyến công tác cùng phái đoàn Việt Nam.
Ms.Hạnh hiện là chuyên gia cố vấn và triển khai tại Việt Nam cho 1 dự án về ứng dụng công nghệ trọng giáo dục ở Đông Nam Á do ADB tài trợ.