Cập nhật 01: Tiến độ triển khai xếp hạng các sản phẩm EdTech khối K12

Sau khi công bố kế hoạch triển khai xếp hạng các sản phẩm edtech khối K12 trên 1 số kênh mạng xã hội, Chúng tôi đã nhận được đăng ký tham gia bảng xếp hạng của 1 số đơn vị edtech. Các đơn vị này đều có chung quan điểm cho rằng đây là một hoạt động ý nghĩa, là nguồn động viên lớn dành cho các đơn vị, sản phẩm edtech có đóng góp cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Ngoài các đơn vị chủ động đăng ký, Chúng tôi sẽ lựa chọn danh sách các sản phẩm từ những nguồn công khai có sẵn để tiến hành thu thập các số liệu, tiêu chí cần thiết cho quá trình xếp hạng. Danh sách sản phẩm đến nay đã đạt đến con số gần 200 sản phẩm.
Link đăng ký tham gia bảng xếp hạng edtech khối K12 vẫn tiếp tục mở đến ngày 10/05/2022. Trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm đăng ký.
 
Link đăng ký:

https://lnkd.in/gQ9zFVUU