Diễn đàn EdTech quốc tế 2022 (30-31/05/2022)

Lịch trình sự kiện 2022

Lịch trình mới nhất cho hội nghị “Diễn đàn EdTech thế giới 2022” sẽ được tổ chức vào ngày 30-31 tháng 5 năm 2022 tại London, Vương quốc Anh.

30/05/2022

09:10 AM KEYNOTE II: Vai trò của dữ liệu và insight trong giáo dục

09:40 AM KEYNOTE III: Xây dựng năng lực dạy và học số trong giáo dục đại học

10:00 AM KEYNOTE IV: EDTECH gián đoạn cho lớp học hỗn hợp và lớp học đảo ngược

10:20 AM Nghỉ giải lao (Tea break)

10:50 AM KEYNOTE V: Khởi động đổi mới cùng EdTech

11:10 AM KEYNOTE VI: Học tập dựa trên mô phỏng đang thay đổi nền giáo dục như thế nào

11:30 AM Thảo luận nhóm: Xu hướng thị trường mứi nhất trong ngành EdTech toàn cầu 2021 – 2022

12:30 PM Nghỉ trưa

01:00 PM Công nghệ tương tác thực tế và đổi mới trong học tập

01:15 PM HER EDTECH FOUNDER JOURNEY

01:30 PM Học tập dựa trên mô phỏng đang thay đổi nền giáo dục như thế nào

01:45 PM Tương lai của cá nhân hóa trong EdTech

02:00 PM Nghỉ giải lao (Tea break)

02:15 PM CARRYING IT FORWARD: Đổi mới từ việc chuyển đổi không gian học tập trực tuyến trong thời kỳ đại dịch

02:30 PM Khủng hoảng hậu Covid và EDTECH IN THE SPACE

02:45 PM Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

 

31/05/2022

09:00 AM KEYNOTE I: EdTech cho tuyển dụng và đào tạo

09:20 AM KEYNOTE II: HOW TECH-ENABLED OPEN CONTENT DRIVES INNOVATION IN ONLINE LEARNING

09:40 AM KEYNOTE III: Sử dụng Blockchain để tạo giải pháp EdTech

10:00 AM KEYNOTE IV: Kết hợp công nghệ trong trường học

10:20 AM Nghỉ giải lao (TEAS & SNACKS)

10:50 AM KEYNOTE V: REACHING LEARNERS & DRIVING OUTCOMES IN THE GLOBAL KNOWLEDGE-ECONOMY

11:10 AM KEYNOTE VI: DATA DASHBOARDS: CULTIVATING A DATA-DRIVEN CULTURE IN EDUCATION

11:30 PM PANEL DISCUSSION: EXPLORING NEW OPPORTUNITIES IN GLOBAL EDTECH MARKETS

12:30 PM Nghỉ trưa

01:00 PM DIGITAL INCLUSION: UNIQUE CHALLENGES IN DESIGNING EDTECH TO SUPPORT LEARNERS WITH LOW DIGITAL SKILLS

01:15 PM GREAT RESIGNATION, GREAT OPPORTUNITY: CASE FOR HUMANIZING EDTECH

01:30 PM DIGITALIZATION IN HIGHER ED USING OPEN SOURCE TECHNOLOGIES

01:45 PM THE STATE OF KIDS PRIVACY REPORT

02:00 PM NETWORKING BREAK (TEAS & SNACKS)

02:15 PM DIVERSITY & INCLUSION IN EDTECH

02:30 PM DIGITAL WELLBEING @ BCOT

02:45 PM CREATING ACCESS & INCLUSION FOR MARGINALIZED CHILDREN VIA EDTECH

03:00 PM CLOSING KEYNOTE – JOURNEY THROUGH THE EDTECH DEMO PROGRAMME

Source: https://edtechconferences.london/