Dự báo về thị trường EdTech Việt Nam

(Trích Sách trắng Edtech Việt Nam 2023)

📌Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Theo Statista, doanh thu của thị trường giáo dục trực tuyến Việt Nam dự kiến tăng trưởng 10.4%/năm trong giai đoạn 2023-2027 và đạt mức US$487.60m vào năm 2027.
Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng ước tính vào khoảng US$43.25 vào năm 2023 (Statista, 2023).
📌 Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Số người dùng các nền tảng giáo dục trực tuyến được dự báo đạt 10.71 triệu người vào năm 2027 (Statista, 2023)
📌 Những phân khúc khách hàng B2C có khả năng chi trả sẽ được chú ý hơn và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai, có
thể kể đến: giáo dục sớm (trẻ dưới 6 tuổi), upskilling/reskilling, tư vấn du học.
📌 Nhóm khách hàng B2B trong tương lai gần có thể chứng kiến nhu cầu đóng băng tạm thời hoặc thậm chí sụt giảm nhẹ do bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy thoái kinh tế. Tình hình làm ăn khó khăn của doanh nghiệp khiến họ có thể chần chừ trong việc đầu tư cho đào tạo nội bộ…

Tải Sách trắng EdTech Việt Nam 2023