EdTech Agency & LearningSpark họp tổng kết dự án Business matching

Chiều ngày 04/10, EdTech Agency đã có buổi họp nhanh tổng kết dự án Business matching cùng đơn vị LearningSpark Hàn quốc. Đây là dự án đầu tiên của hai bên sau khi ký kết hợp tác chiến lược về việc hỗ trợ các đơn vị EdTech quốc tế tìm hiểu và tham gia thị trường Việt Nam.
Dự án đầu tiên với sự phối hợp của hai bên đã thành công tốt đẹp và mở đường cho những dự án hợp tác tiếp theo.
EdTech Agency với mạng lưới rộng khắp và những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong thị trường EdTech Việt Nam sẵn sàng tư vấn cho các đơn vị trong và ngoài nước quan tâm.
Liên hệ ngay với chúng tôi để đặt lịch tư vấn trực tiếp.