EdTech Agency và EduSpaze họp bàn hợp tác đầu xuân 2024

Hôm nay 15/02/2024, EdTech Agency và EduSpaze đã có cuộc họp bàn về việc triển khai hợp tác chiến lược cho năm 2024 đã được lên kế hoạch từ cuối năm 2023.

Chúc cho 2 Đơn vị trong năm 2024 sẽ có những dự án được triển khai thành công giúp kết nối thị trường Edtech Việt Nam – Singapore.

#edtechagency #edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents #edtechmatching #edtechstartups #edtechfund #edtechinsights #educationtechnology #education #startups