EdTech Vietnam 2023 – Diễn đàn công nghệ và chuyển đổi số giáo dục (01-02/12/2023)

EDTECH VIETNAM lần thứ nhất là một trong những sự kiện uy tín mang tầm quốc tế về những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng về công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục được chỉ đạo và bảo trợ bởi Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) chủ trì phối hợp cùng các đối tác thực hiện.

Sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy các ứng dụng rộng rãi những tiến bộ về công nghệ số, công nghệ ICT góp phần thúc đẩy Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục các cấp: từ quản lý giáo dục, hoạt động dạy và học, hoạt động nghiên cứu những công nghệ mới trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao năng lực số cho các bên trong hệ sinh thái giáo dục số; thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác công – tư trong triển khai các sáng kiến chuyển đổi số giáo dục các cấp; từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của giáo dục hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số và chuyển đổi số.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/12/2023 với bao gồm 01 Hội thảo toàn thể và 04 Hội thảo chuyên để với các chủ để về công nghệ giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục và giáo dục đại học trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0.

Edtech Agency hân hạnh là một trong những đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện, hy vọng sẽ góp phần tạo nên một sự kiện EDTECH VIETNAM thành công tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, mang tới những nội dung thảo luận chất lượng cùng những kết nối giá trị thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác.

Kính mời anh chị quan tâm đăng ký tham gia sự kiện tại đây:
1.Đăng ký tham gia diễn đàn tại đây
2.Đăng ký tham gia chương trình kết nối Huawei tại đây
3. Trang web của sự kiện


#Edtech_2023 #đienancongnghevaCĐSgiaoduc #chuyendoisogiaoduc #SEI_awards#edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents #edtechagency