FUNiX và Udemy Hợp tác Phát triển Giáo dục Trực tuyến tại Việt Nam

Ngày 5/5, FUNiX – tổ chức giáo dục trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam và Udemy – nền tảng dạy và học trực tuyến toàn cầu đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy đào tạo lực lượng lao động Việt Nam, mang đến cơ hội giáo dục trực tuyến với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người.

Tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Thành Nam, nhà sáng lập FUNiX cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục, thích ứng rất tốt với internet và xã hội số. Thông qua giáo dục trực tuyến, mọi người Việt Nam đều có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý.
Nguồn tgs. vn
Ngày càng có nhiều mô hình hợp tác quốc tế & Việt Nam trong lĩnh vực EdTech & eLearning.
Edtech Agency giúp kết nối và phân phối các nguồn tài nguyên edtech thế giới đến Việt Nam.