Học tập không ngừng: Công thức bí mật của một chương trình học trực tuyến có lợi nhuận

Điều gì làm nên thành công của một chương trình học trực tuyến?

Tất nhiên, có rất nhiều câu trả lời có thể. Tuy nhiên, có một khía cạnh nhất định luôn tồn tại khi nói đến thành công của eLearning. Chính xác hơn, chúng tôi đang đề cập đến việc học hỏi không ngừng!

Tham gia cùng Emily Leary, giám đốc cấp cao về dịch vụ chuyên nghiệp của BenchPrep và tìm hiểu công thức bí mật để tạo ra một chương trình Học trực tuyến có lợi nhuận thông qua việc học hỏi không ngừng! Sự kiện này được tài trợ bởi eLearning Industry.

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu: Cách học liên tục chống lại đường cong của sự lãng quên và lý do tại sao điều đó lại quan trọng đối với sự thành công của người học; Tại sao đo lường sự tự tin là một thành phần quan trọng khi đánh giá trình độ thông thạo của người học; và, Cách kết hợp các nguyên tắc khoa học học tập để làm cho chương trình eLearning của bạn có thể mở rộng và mang lại lợi nhuận.