Kinh tế Việt Nam và Ngân sách đầu tư cho giáo dục

Mức đầu tư công cho giáo dục có xu hướng tăng đều qua các năm, với mục tiêu đạt tối thiểu 20% chi ngân sách nhà nước mỗi năm.
Trong năm 2022, ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo là 275 nghìn tỷ đồng (tương đương 11,7 tỷ USD), tức 15.45% chi ngân sách. Chi đầu tư là 55 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD), tăng 49% so với 2021 (16.6%). (Bộ Tài chính, 2023)
Nếu tính theo tỷ lệ GDP, mức chi tiêu cho giáo dục của Việt Nam tương đương 4,11% GDP, là mức cao nhất trong khối ASEAN trong năm 2020, tương đương với trung bình của các nước thu nhập trung bình thấp, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa với các nước OECD (IMF, 2023).

Nguồn “Sách trắng EdTech Việt Nam 2023” thực hiện bởi EdTech Agency

Miễn phí tải về0