Learning Leaders Global Online Forum – 21/07/2021

Diễn đàn trực tuyến toàn cầu về nhà lãnh đạo học tập được thiết kế để khám phá các cách chúng tôi có thể giải quyết nhu cầu tổ chức hiện nay cũng như việc lập kế hoạch cho tương lai. Diễn đàn sẽ cung cấp hiểu biết sâu hơn về những thách thức mà các nhà lãnh đạo đang phải đối mặt đồng thời cung cấp các chiến lược bạn có thể sử dụng để dẫn dắt nhóm của mình vượt qua bất cứ điều gì có thể xảy ra trong năm 2021. Các phiên họp sẽ được dẫn dắt bởi các chuyên gia và nhà lãnh đạo trong ngành từ khắp nơi trên thế giới, cung cấp nhiều góc nhìn và nhiều hiểu biết sâu sắc về cách hỗ trợ các chiến lược đổi mới, học tập thành công và chiến lược phát triển. Dưới đây là một số tiêu đề của phiên:

  1. Giải quyết nhu cầu khẩn cấp về nâng cao tay nghề và nâng cao kỹ năng

  2. Cách tăng cường hợp tác trong học trực tuyến

  3. The CLO Panel: Leading Learning through Uncertain Times

  4. Tin mới: Khám phá bối cảnh công nghệ mới nổi

  5. Giải quyết nhu cầu khẩn cấp về nâng cao tay nghề và nâng cao kỹ năng

Nguồn elearningindustry