Một số khuyến nghị với các doanh nghiệp EdTech

(Trích Sách trắng Edtech Việt Nam 2023)
✔ Cân nhắc việc kết hợp với nhà giáo dục và các chuyên gia giáo dục để phát triển nội dung số thay vì chỉ chú trọng đến nền tảng.
✔ Tạo ra các khác biệt và giá trị cốt lõi so với các doanh nghiệp cùng ngành trong bối cảnh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Trên thị trường có rất nhiều ứng dụng công nghệ giáo dục miễn phí, các doanh nghiệp EdTech nếu muốn thu được các khoản phí của người sử dụng cần phải thể hiện sự ưu việt vượt trội về tính năng so với các phần mềm miễn phí.
✔ Đầu tư nhiều hơn về thiết kế, trải nghiệm người dùng, và các hoạt động truyền thông vì Gen Z chính là bộ phận người dùng đông đảo nhất của các sản phẩm EdTech hiện nay, nên cần tư duy như chính thế hệ này để thu hút và giữ chân khách hàng.
✔ Đồng hành cùng người dùng (nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh, doanh nghiệp…) trong quá trình triển khai chuyển đổi số.
✔ Tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân lực lĩnh vực EdTech thông qua việc hợp tác với các trường đại học trong việc xây dựng và hiệu chỉnh chương trình đào tạo; tạo cơ hội thực tập, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp; cung cấp cơ hội trải nghiệm các sản phẩm EdTech cho sinh viên trong quá trình học; tài trợ và tham gia hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên…
—————————
Tải Sách trắng miễn phí tại đây
#edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents