NGÀY HỘI STEM VIỆT NAM 2021

Các hội thảo trong khuôn khổ Ngày hội STEM Việt Nam không chỉ thu thập báo cáo của các “trường lớn” ở các “thành phố lớn” mà còn chú ý đến các tỉnh thành khác. Năm nay, báo cáo của các địa phương như Hải Dương, Thái Bình, Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn… sẽ giúp trả lời câu hỏi, làm thế nào để các trường ở thôn bản miền núi triển khai giáo dục STEM nhanh và tiến bộ như các trường ở thành phố. Sau 6 năm tổ chức, bên cạnh Ngày hội STEM toàn quốc, đã có thêm nhiều Ngày hội STEM cấp tỉnh, cấp huyện, cấp thôn. Ngày hội STEM toàn quốc cũng tạo cảm hứng để ngày càng có nhiều trường tổ chức các câu lạc bộ STEM – nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng và góp phần kiến tạo tương lai. , như tên của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay.