TECHFEST VIETNAM 2021 (05/06/2021 – 16/07/2021)

Ngày hội Công nghệ Giáo dục – Edtech Vietnam 2021 là chuỗi Sự kiện, Triển lãm về Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục và Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Khởi nghiệp nằm trong khuôn khổ sự kiện Tiền sự kiện TECHFEST VIETNAM 2021- Sự kiện thường niên lớn nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ đề chính của Edtech Vietnam 2021 là: “Nguồn gốc của nền kinh tế tri thức”, dựa trên sức mạnh và tầm quan trọng của công nghệ để phát triển giáo dục – văn hóa – thể thao cho một quốc gia, một nhân tố quan trọng trong phát triển kinh tế và chuyển đổi xã hội. Sự kiện nhằm tôn vinh các giải pháp công nghệ phát triển ứng dụng giáo dục số trong các Cơ sở đào tạo – Trường học; Tập hợp, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ đổi mới và hiệu quả trong quản lý và giảng dạy.