Thị trường dịch vụ đám mây Việt Nam qua những con số

Việc áp dụng nhanh chóng các dịch vụ đám mây trong những năm gần đây đang hỗ trợ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam. Khi nhu cầu về tính linh hoạt, năng suất và hiệu quả lưu trữ tăng lên trên tất cả các lĩnh vực, chúng thúc đẩy các tổ chức trong nước chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các công ty nước ngoài.
Theo Phó chủ tịch Google Stephanie Davis, Việt Nam có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Hơn nữa, thị trường điện toán đám mây trong những năm gần đây ghi nhận tốc độ CAGR gần 30% tại Việt Nam, theo Bộ TTTT.
Theo Research and Markets, năm 2020, thị trường dịch vụ đám mây của Việt Nam đạt 196 triệu USD và được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR là 18,8% cho đến năm 2026.
Liên quan đến mức độ sẵn sàng trên nền tảng đám mây của các doanh nghiệp Việt Nam, một cuộc khảo sát của EY cho thấy 84% số doanh nghiệp được hỏi cho biết tổ chức của họ có chiến lược di chuyển lên đám mây. Một trong những yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất để các công ty này áp dụng công nghệ đám mây là cải thiện hiệu suất hoạt động của họ.

Nguồn: vietnambriefing