Trao đổi Sáng tạo Australia-Việt Nam – Tiếng nói của khách hàng 16/05/2022

Ngày 16/05, đã diễn ra phiên họp kín cuối cùng trong chuỗi thảo luận về cơ hội hợp tác Edtech Úc – Việt trong khuôn khổ SỰ KIỆN GIAO LƯU ĐỔI MỚI CỦA THE SUMMIT AUSTRALIA – VIETNAM EDTECH.
Trong buổi này, những người tham dự đã được nghe các nhà giáo dục hàng đầu chia sẻ về mô hình đánh giá sản phẩm EdTech của họ cho cả Hệ sinh thái EdTech của Úc và Việt Nam. Các Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội kết nối với các nhà giáo dục Úc để thảo luận về nhu cầu của họ về một giải pháp EdTech và cách sản phẩm của doanh nghiệp Việt có phù hợp với nhu cầu đó trong Hệ sinh thái Giáo dục Úc.
Trong những phiên thảo luận kín, các Doanh nhân được nghe trực tiếp từ các nhà giáo dục trong thị trường mục tiêu của họ chia sẻ về cách điều chỉnh các giải pháp của họ phù hợp với thị trường. Các Doanh nhân đặt câu hỏi phù hợp với mục tiêu chiến lược của họ.
Edtech Agency kết nối các đơn vị Edtech Việt Nam và các đơn vị Edtech quốc tế có mong muốn tìm hiểu & tham gia thị trường Edtech.