Hoạt động gần đây của EdTech Agency

Edtech Agency đang giúp khách hàng tổ chức các sự kiện giáo dục và công nghệ giáo dục với các đơn vị địa phương và kết nối với đối tác tiềm năng. 

Hôm nay chúng tôi đã kết nối và tổ chức buổi demo ACTs of Life Singapore tại Trường Mầm non công lập Linh Đàm.
Hội thảo thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo và đài truyền hình.
Một số hình ảnh từ hội thảo:

https://lnkd.in/gDFhMrnV
https://edtechagency.net/

edtechagency, #educationtechnology;#edtechVietnam; #edtechreport, #Vietnamedtechreport, #yellowpages; #edechyellowpages