Applied filters:
Showing 2151 - 2160 of 2,161
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN
Tự hào với truyền thống 40 năm và 10 năm thành lập, trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên l […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính đề ra mục tiêu hướng tới việc xây dựng Trường Cao đẳn […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC
50 năm xây dựng và trưởng thành, năm 2005 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Thống Nhất
Năm 2007 Trường trung học Xây dựng Cơ bản được đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ v […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Năm 2006 Trường Trung cấp Thương nghiệp Miền núi được nâng cấp Trường thành Trường Cao đ […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thuộc Bộ Công Thương được thành lập năm 2006 Tầm nh […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1- BỘ QUỐC PHÒNG
Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP Là Trường Cao đẳng nghề có uy tín của khu vực miền núi ph […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐKT-KT) được thành lập ngày 18/8/2005. Trường có nhi […]