Showing 9571 - 9575 of 9,575
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức thuộc Bộ Công Thương được thành lập năm 2006 Tầm nh […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1- BỘ QUỐC PHÒNG
Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP Là Trường Cao đẳng nghề có uy tín của khu vực miền núi ph […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÁI NGUYÊN
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐKT-KT) được thành lập ngày 18/8/2005. Trường có nhi […]
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN
Trường cao đẳng Công thương Thái Nguyên là một trong những trường cao đẳng kỹ thuật đa ng […]