Cập nhật 02: Thông báo danh sách hội đồng đánh gia và danh sách các sản phẩm EdTech Việt Nam khối K12

Kế hoạch triển khai đánh giá xếp hạng các sản phẩm Edtech Việt Nam khối K12 của Chúng tôi đã và đang nhận đươc sự quan tâm của các đơn vị Edtech cũng như các chuyên gia trong ngành, minh chứng bởi những bản đăng ký sản phẩm tham dự xếp hạng và những thành viên tham gia Hội đồng đánh giá.
 
Hiện nay Hội đồng đánh giá xếp hạng các sản phẩm Edtech Việt Nam khối K12 đã mời được 07 thành viên là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ giáo dục. Hội đồng chúng tôi bao gồm:
1. Ông Tôn Quang Cường – Trưởng khoa Công Nghệ Giáo Dục, Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Ông Nguyễn Trí Hiển – CEO GET, Đồng trưởng làng Edtech Techfest
3. Ông Đỗ Nguyên Hưng – Trưởng làng EdTech TechFest, Chuyên gia hợp tác phát triển mạng lưới hỗ trợ đào tạo và khởi nghiệp thuộc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC
4. Ông Phạm Tuấn Hiệp – Giám Đốc ươm tạo – BK Holdings
5. Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng phân tích dữ liệu, công ty Edtechagency, Thạc sĩ tài chính, 8 năm kinh nghiệm trong quản lý hệ thống đào tạo trực tuyến.
6. Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Phó Hiệu trưởng trường chuyên Quang Trung, Bình Phước
7. Bà Nguyễn Huyền Trang – Trưởng khoa giáo dục Tiểu Học, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, Thạc sĩ. Giáo dục Tiểu Học, 16 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục Tiểu Học.
 
Sau thời gian mở đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm Edtech khối K12 dành cho các doanh nghiệp quan tâm cùng với việc thu thập dữ liệu của Chúng tôi, trên bàn của Hội đồng đánh giá xếp hạng đang có 107 sản phẩm Edtech ở hạng mục “Nội dung”; 37 sản phẩm ở hạng mục “Đào tạo Ngoại ngữ”; 58 sản phẩm ở hạng mục “Kỹ thuật”; 12 sản phẩm thuộc “STEM/STEAM” và 20 sản phẩm thuộc hạng mục “Ôn thi”.
Tại vòng sơ loại ngày 15/05 sắp tới, sẽ dựa theo các tiêu chí đánh giá công khai, minh bạch về công nghệ, nội dung và giá trị hệ thống, Hội đồng sẽ lựa chọn các sản phẩm đi tiếp vào vòng xếp hạng.
Cùng chờ đón những cập nhất tiếp theo của chúng tôi về quá trình xếp hạng các sản phẩm Edtech Việt Nam khối K12.
 
Trân trọng!