Cùng chờ đón Sách trắng & xếp hạng EdTech Việt Nam 2023 dự kiến xuất bản ngày 19/8

ĐIỂM TIN SÁCH TRẮNG & XẾP HẠNG EDTECH 2023
…Mặc dù không có hệ thống phân loại cố định nào cho EdTech, trên thế giới đang có hai cách phân loại phổ biến là phân khúc ngang (theo nhóm khách hàng) và phân khúc dọc (theo tính năng sản phẩm).

Dù phân loại EdTech theo cách nào thì thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào hai phân khúc lớn nhất là K-12 (bao gồm hệ sinh thái sản phẩm phục vụ cho học sinh phổ thông) và Đào tạo doanh nghiệp…
(Trích Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023)
****************************
Cùng chờ đón Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023 sẽ được xuất bản ngày 19/8 tới do EdTech Agency chủ trì thực hiện.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Phân khúc ngang Mần non Phân khúc dọc Phổ thông Đại học Luyện thi và Gia sư Nền tảng và Công cụ Học ngoại ngữ Xuất bản Đào tạo doanh nghiệp và người đi làm'