EdTech Agency ký kết hợp tác chiến lược cùng LearningSpark Hàn Quốc

📌 LearningSpark là 1 trong những đơn vị hàng đầu hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục tại Hàn Quốc. LearningSpark có một trung tâm EdTech cho các giải pháp khác nhau và hoạt động như một phòng thí nghiệm EdTech dành riêng cho các công ty khởi nghiệp để đánh giá các sản phẩm EdTech dựa trên bằng chứng.

📌EdTech Agency là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hoạt động như một đơn vị trung gian chuyên kết nối EdTech trên thế giới với EdTech Việt Nam. Với network rộng khắp trong nước, trong khu vực và trên thế giới, EdTech Agency hỗ trợ các doanh nghiệp EdTech trong nước và quốc tế kết nối với thị trường, hỗ trợ các nhà đầu tư EdTech tìm kiếm các startup triển vọng và giúp các nhà trường, đơn vị đào tạo tiếp cận những giải pháp EdTech tiên tiến trong quá trình chuyển đổi số giáo dục.
Tháng 7/2023, EdTech Agency & Learning Spark đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ EdTech. Với việc kết hợp kinh nghiệm và mạng lưới đối tác của hai đơn vị chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị EdTech startup ở hai quốc gia tìm hiểu và tiếp cận thị trường tương ứng