EdTech Agency và các đối tác | Amra Luoop – Founder của Gobootup

Mới đây, tại văn phòng Edtech Agency, chúng tôi rất vui mừng đón tiếp Amra Luoop – Founder của Gobootup có trụ sở tại UAE and SriLanka. Amra Luoop đang trong quá trình tìm hiểu thị trường Edtech Việt Nam và cô chia sẻ Việt Nam là một thị trường năng động, tiềm năng trong khu vực.

Amra Iuoop đã kết nối với Edtech Agency để giới thiệu về sản phẩm của Gobootup cũng như chia sẻ về dự định mở rộng thị trường tại Việt Nam.
Hy vọng 2 bên sớm có thể mở ra một số cơ hội hợp tác trong thời gian tới.