Khám phá thị trường EdTech Việt Nam qua sách trắng và xếp hạng của EdTech Agency

Cơ hội khám phá thị trường EdTech Việt Nam qua bản báo cáo độc quyền và xếp hạng sản phẩm từ EdTech Agency.

Doanh nghiệp
Các đơn vị Edtech trong nước và quốc tế mong muốn tìm hiểu và có những kế hoạch phát triển đồng bộ với thị trường

Nhà đầu tư
Các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường công nghệ giáo dục Việt Nam

Trường học và các đơn vị đào tạo
Các trường học, đơn vị đào tạo tham khảo sản phẩm Edtech phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số của đơn vị mình

Chính phủ
Các bộ, ban ngành liên quan lấy báo cáo làm tư liệu về các hình thái công nghệ trong giáo dục để đưa ra những định hướng, quyết sách phù hợp thúc đẩy ứng dụng trong giáo dục đao tạo.