Phân khúc đào tạo doanh nghiệp tại Việt Nam

Ứng dụng EdTech vào phân khúc doanh nghiệp vẫn đang ở những bước đầu. Theo chuyên gia Dương Trọng Tấn (Tổng giám đốc Agilead Global) 

Mảng Đào tạo Doanh nghiệp của EdTech Việt Nam vẫn còn sơ khai và chiếm thị phần nhỏ nhất so với các phân khúc khác. Trên thực tế, việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo nhân sự chưa phổ biến trong các doanh nghiệp. Các sản phẩm của EdTech thuộc nhánh Đào tạo Doanh nghiệp chủ yếu là đào tạo trực tuyến (E-learning), LMS (Hệ thống quản lý học tập), video bài giảng, … Tuy nhiên, tương tự như các phân khúc trên, các sản phẩm công nghệ này tương đối giống nhau và ít có sự khác biệt về giá trị so với sản phẩm miễn phí trên thị trường.

Ứng dụng EdTech trong đào tạo doanh nghiệp vẫn khá bị giới hạn bởi đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ (SMEs) – chiếm 98% thị trường. Các công ty này ít có nhu cầu đầu tư vào học tập và đào tạo nhân sự do năng lực còn hạn chế và không có khả năng cung cấp đầy đủ trang thiết bị đào tạo cho người lao động. Bên cạnh đó, họ cũng e ngại một số rủi ro trong việc đào tạo nhân viên bằng ứng dụng công nghệ. Phổ biến nhất trong nhóm DNVVN là các nhà quản lý, giám đốc trở lên tham gia các khóa học về kinh doanh và quản trị. Nhìn chung, các DNVVN tại Việt Nam vẫn chưa hình thành tư duy học hỏi và phát triển cho nhân sự (theo ông Dương Trọng Tấn – Tổng Giám đốc Agilead Global).

Theo các chuyên gia, một số lĩnh vực tiềm năng cho EdTech trong đào tạo doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay bao gồm ngành ngân hàng, du lịch, khách sạn. Ngành dầu khí đã ứng dụng rất nhiều VR và AR vào các hoạt động đào tạo kỹ năng an toàn và phức tạp về xây lắp cơ khí tại các trung tâm đào tạo…

Mặc dù cam kết chi cho EdTech hiện còn hạn chế, nhưng mảng đào tạo doanh nghiệp vẫn được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ tiềm năng trong 3 đến 5 năm tới, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo và công cụ giảng dạy trực tuyến. Theo các chuyên gia của FALMI, năm 2021, thị trường lao động sẽ tiếp tục phát triển tích cực theo hướng chất lượng cao. Những kỹ năng mới đòi hỏi khả năng tiếp thu trong thời đại kỹ thuật số sẽ là định hướng phát triển cho cả nhân viên và chính doanh nghiệp. Ứng dụng EdTech để tăng mật độ, thời lượng và chất lượng đào tạo là một xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn Báo cáo EdTech Việt Nam 2021 – do Edtech Agency & OCD xuất bản

https://lnkd.in/gjc2MU7i
https://lnkd.in/gufKicwP