Báo cáoEdTech chuyên sâu về phân khúc K12 (Thị trường Việt Nam – 2022)

Báo cáo cung cấp cái nhìn toàn cảnh về thị trường sản phẩm EdTech Việt Nam cho khối K-12, xu hướng phát triển của các dòng sản phẩm cho phân khúc này trên thị trường cùng với những phân tích chuyên sâu về từng nhóm sản phẩm riêng biệt. Điểm nổi bật là việc xếp hạng các sản phẩm EdTech thông qua kết hợp thuật toán xếp hạng tự động, cùng với hội đồng chuyên gia giúp tăng độ chính xác của bảng xếp hạng. Đây cũng là những gợi ý sử dụng sản phẩm, cách thức để EdTech Start-up thông qua các tiêu chí chuẩn mực nhằm nâng cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay nhằm thu hút thêm cơ hội nhận đầu tư từ các quỹ lớn trên toàn cầu.

Ngày xuất bản: 28/07/2022 (Sự kiện công bố Bảng xếp hạng các sản phẩm EdTech K12)

Tải báo cáo