Sách trắng và xếp hạng ngành công nghệ giáo dục Việt Nam 2023

Hậu Đại dịch, chiến tranh, suy thoái…đã tác động lên Edtech thế giới như thế nào? Edtech Việt Nam đang ở đâu trong bức tranh tổng quan của thế giới? Những xu hướng mới nào của Edtech Việt Nam đang diễn ra? Những sản phẩm nổi bật nào đang thu hút người dùng? Đó là những chủ đề Sách trắng & xếp hạng 2023 do Edtech Agency thực hiện sẽ đề cập đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *