Sự kiện chào 2024 – Diễn đàn “Đối thoại giữa EdTech với các trường Cao Đẳng & Đại học: Thực tiễn và triển vọng hợp tác

Sự kiện sẽ diễn ra vào 12/01/2024. Do Edtech Agency phối hợp cùng trung tâm CETSTR của Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam và Làng Công nghệ giáo dục thuộc TECHFEST Quốc gia tổ chức.

Những vấn đề sẽ được trao đổi tại diễn đàn:
🔑🔑 Làm sao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính và nhân lực cho các trường đại học?
🔑🔑Những mô hình kết nối, hợp tác nào khả quan và tiềm năng để thúc đẩy sự tham gia và cùng hành động giữa các doanh nghiệp EdTech và cơ sở giáo dục đại học?
🔑🔑Tìm lời giải cho bài toán “thẩm quyền” của người học, “pain point” và “learning jorney” của người học trong môi trường nền tảng số với sự hỗ trợ của EdTech và nhà trường.?…
Trân trọng kính mời các nhà trường tham gia vào cuộc trao đổi cởi mở, nơi mà các cấp quản lý có thể chia sẻ và tìm kiếm những giải pháp thông minh cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý hiệu quả.
Gặp gỡ và kết nối với những người đồng nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và các đơn vị Edtech tiêu biểu như AWS, VIDEA, ELSA.

✍Link đăng ký tham gia sự kiện dành cho Nhà trường: https://forms.gle/m9ZR9kTh6TVWz6pC9
#edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents #edtechHE #Videaedtech #AWS #ELSA