Ưu tiên ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp

Theo chỉ thị số 21-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Ban Bí thư đề nghị tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào tạo tương xứng với vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp, nhất là cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn.
Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 thu hút 50 – 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 50% lực lượng lao động được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%.

Ngoài ra, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và khoảng 200 ngành, nghề trọng điểm. Trong đó, 15-20 ngành, nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong khu vực ASEAN và thế giới.
Tổng hợp Edtech Agency
——————————
Với mục tiêu thu hút 50-55% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp, có một nguồn cầu đáng kể đối với các sản phẩm và dịch vụ giáo dục chất lượng. Đây chính là cơ hội không nhỏ dành cho các sản phẩm Edtech để phục vụ cho phân khúc này.
Liên hệ với Edtech Agency ngay để được tư vấn về thị trường công nghệ giáo dục việt Nam cũng như các cách thức tiếp cận thị trường này.