Việt Nam hướng đến 100% người dùng có điện thoại thông minh vào cuối năm 2024

Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị “Công bố quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”.

Theo đánh giá của Bộ TT&TT, hiện nay,mức độ phổ cập hạ tầng thông tin và truyền thông cao hơn so với các nước phát triển có thu nhập cao với mức giá thấp. Độ phủ 4G tại Việt Nam là 99,8%, các nước thu nhập cao có độ phủ là 99,4%.
Trong số 7,3 tỷ người trên thế giới sử dụng điện thoại, tỷ lệ điện thoại thông minh là 63% thì tại Việt Nam, con số này là hơn 84%. Đây là nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông hướng đến mục tiêu 100% người dùng có điện thoại thông minh vào cuối năm 2024.

Độ phủ cáp quang đến từng hộ gia đình gần 80% so với trung bình thế giới khoảng 60%. Kết quả này nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn dân toàn diện, không bỏ ai lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Cước phí data tại Việt Nam được duy trì ở mức thấp, chỉ bằng một nửa mức trung bình của thế giới. Nhờ vậy mọi người dân đều có cơ hội để có thể sử dụng Internet, tiếp cận không gian số.

Đến nay, tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 của Việt Nam đứng thứ 2 tại Asean và thứ 9 toàn cầu, xếp trên cả các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ hay Canada. Điều này giúp Việt Nam có cơ sở và tiềm năng để tăng tốc trong phát triển IoT và thúc đẩy nền kinh tế số.

Theo báo doanhnghiepvn

Kết luận: Với sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng thông tin, Việt Nam đang sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số đất nước, trong đó có giáo dục với mục tiêu xây dựng một xã hội học tập suốt đời. Thông qua sự hỗ trợ của công nghệ giúp cho toàn dân có cơ hội tiếp cận với những kiến thức cập nhật của thế giới. Đây cũng chính là cơ hội mở ra cho những đơn vị phát triển các sản phẩm Edtech đóng góp vào sự nghiệp giáo dục.
#edtechagency #edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents #edtechmatching #edtechstartups #edtechfund #edtechinsights #educationtechnology #education #startups