Applied filters:
Showing 321 - 328 of 328
Đại học Thái Nguyên
Trường thuộc hệ thống trường đại học trọng điểm, thuộc năm hệ thống đại học quốc gia. Trư […]
Đại học Mỏ – Địa chất
Trường Đại học Mỏ – Địa chất (Hanoi University of Mining and Geology) thành lập năm 1966, […]
Đại học Quốc gia TP HCM
ĐHQG-HCM có hơn 79 ngàn sinh viên đại học chính quy, cùng đội ngũ học giả với gần 400 giá […]
Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo c […]
Đại học Cần Thơ
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐB […]
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hì […]
Đại học Bách khoa Hà Nội
Đây là trường đại học kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường đầu tiên của nước ta có […]
Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao […]