Aidemy

Aidemy là một dịch vụ học tập AI trực tuyến có thể được bắt đầu mà không cần xây dựng nhiều yếu tố phức tạp. Số lượng người dùng đã đăng ký đã vượt quá 100.000 trong khoảng ba năm kể từ khi dịch vụ bắt đầu và đang phát triển tốt.

Categories:
Contact Information
1-1-1, Kanda Ogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo Yamajin Building 3F Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0052 , Tokyo

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)