Cambridge School of English

Trường Anh ngữ Cambridge là một trường Anh ngữ ở Warsaw có vị thế lâu đời trên thị trường đào tạo văn phòng phẩm, hoạt động từ năm 1991. Trường Anh ngữ Cambridge tổ chức các khóa học tiếng Anh và ngoại ngữ khác cho khách hàng cá nhân và tổ chức. 

Contact Information

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)