Cerevrum Inc.

Cerevrum là một công ty công nghệ giúp các buổi giáo dục hiệu quả hơn thông qua trải nghiệm VR / AR + AI. Cerevrum sử dụng thực tế ảo để cải thiện quá trình học tập theo một cách hoàn toàn mới. Dự án chính của Cerevrum là Skill Hub VR. 

Contact Information
Russian Federation, 121205, Moscow, Skolkovo Innovation Center, blvd. Bolshoy, d. 42, bldg 1, pom. 157, WP 7, floor 0 (ground)

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)