Data Legal Solutions

Data Legal Solutions là một công ty hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ một cách an toàn và hợp pháp. Công ty thực hiện điều này bằng cách cung cấp tư vấn pháp lý, tổ chức và công nghệ có nội dung cao với mức giá tối ưu.

Contact Information
Obrzeżna 5/502 (5p.) in Warsaw (02-691), Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)